Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня

Сьогодні Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня це лікувально – профілактичний заклад на 152 ліжка, першої акредитаційної категорії.

Лікарня здійснює:

 • лікування хворих на інфекційну патологію мешканців міста та районів області;
 • організацію надання медичної допомоги хворим на особливо небезпечні хвороби в області;
 • проведення експертизи якості надання медичної допомоги інфекційним хворим;
 • організацію та проведення експертизи якості диспансерного спостереження за перехворілими на інфекційну патологію;
 • організацію та проведення експертизи якості спостереження за контактними в осередках інфекційних захворювань;
 • надання консультативної допомоги інфекційним хворим, а також організацію консультації хворих та направлення їх на лікування в Київський науково – дослідний інститут інфекційних захворювань з епідеміологією.

Лікарня забезпечує:

 • - лікування хворих згідно стандартів якості та існуючих нормативних актів; екстрену та невідкладну допомогу всім хворим на інфекційну патологію, які цього потребують;
 • - тісний взаємозв’язок з іншими лікувально – профілактичними закладами та епідеміологічними службами в наданні медичної допомоги інфекційним хворим; додержання персональних норм етики та деонтології;
 • - своєчасне та якісне проведення лікувально – діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій та інше;
 • - додержання санітарних норм і правил внутрішнього розпорядку, санітарно – протиепідемічного режиму;
 • - високу якість догляду за хворими;
 • - захист працівників від шкідливих умов.

Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня тісно співпрацює з кафедрою інфекційних хвороб з епідеміологією ВДНЗУ «УМСА» і є основною клінічною  базою кафедри. З 2001 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор, лікар-інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії Г.М.Дубинська, автор 3 національних підручників, 12 навчальних посібників, 328 наукових праць. Під її керівництвом виконано 8 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри – група однодумців, працьовитих творчих фахівців: доценти – Ізюмська О.М., Коваль Т.І., Полторапавлов В.О., Боднар В.А., Котелевська Т.М., асистенти – Прийменко Н.О.,Руденко С.С., Сизова Л.М. Всі співробітники  кафедри мають вчене звання кандидата медичних наук та  є лікарями вищої категорії з фаху «Інфекційні хвороби», виконують лікувальну та консультативну роботу в лікувально-профілактичних закладах міста та області.

Педагогічний колектив кафедри проводить підготовку фахівців за наступними напрямками – додипломне навчання з дисциплін «Інфекційні хвороби» та «Епідеміологія» на медичному та стоматологічному факультетах, післядипломне навчання в інтернатурі, аспірантурі, магістратурі, а також підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей на циклах спеціалізації, передатестаційному та тематичного удосконалення.

Співробітники кафедри уклали підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, які нині широко використовуються студентами та лікарями в навчанні та практичній діяльності, а саме: національні підручники «Інфекційні хвороби», «Епідеміологія»; навчальні посібники «Основи епідеміології»для стоматологів, «Проблеми ВІЛ/СНІДу в стоматології», «Профілактична та протиепідемічна робота в практиці сімейного лікаря», «Лептоспіроз», «Загальні принципи обстеження хворих, алгоритми практичних навичок та невідкладної допомоги при критичних станах в клініці інфекційних хвороб»,«Грип у дорослих»; методичні рекомендації «Токсоплазмоз, «Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при грипі»,«Оптимізація лікувально-діагностичної тактики при хронічному гепатиті С»та інші.

Наукова робота на кафедрі проводиться з урахуванням потреб області, а також національних програм і є приоритетним розділом. Результати наукової роботи узагальнені в 11 інформаційних листах, 10 патентах, 6 методичних рекомендаціях і впроваджені в лікувально-діагностичний процес. Результати досліджень неодноразово доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях у  Зальцбурзі (2010), Берліні та Белграді (2011), Вашингтоні (2012), Барселоні (2013, 2014), Варшаві (2015), Любліні, Мілані, Парижі (2017) та ін. До наукової роботи активно залучаються лікарі-інфекціоністи Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні, результати досліджень узагальнюються в спільних наукових статтях.

Посилання